22.11.18

Vētras muiža (Bewert Schwedhof)                                      (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Kādreiz tā bijusi Lielsvētes mazā muiža ar 13 klaušu mājām. (Brīvā zeme, 1939)

Adrese: Jelgavas novads, Svētes pagasts, Jēkabnieki, Vētras