22.09.18

Pētermuiža (Vecpienavas muiža, Mazpienavas muiža, Kalava muiža, Kalau, Peterhof) Džūkstes pagastā

                                     (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Pats Pētermuižas vārds rāda, ka tās izveidošanās saistīta ar hercoga Pētera valdīšanas laiku. Līdz hercoga Pētera laikiem jeb 18.gadsimta beigām tā bija neliela muižiņa, kura sastāvēja tikai no 2 mājām – Rogas un Kundziņi. Taču ap 1780.gadu to izveido par kārtīgu muižu, tai pievienojot daļu Pienavas māju un visus Lanceniekus. Toreiz tā saukusies garā vārdā – Pētera - Baltā – Vērpju muiža. Kādu laiku muižā dzīvo arī kāds no fon Drahenfelsiem. (J. un K.Straubergi, “Džūkste – pagasta un draudzes vēsture”)
Šobrīd Pētermuižas ēkas it kā daļēji apdzīvotas, bet apkārtne diezgan nolaista, aizaugusi. Uz kāda ceļa, kurš tagad vairs nekur neaizved, vēl nedaudz saglabājies sens bruģis.
  

Adrese: Tukuma novads, Džūkstes pagasts, Pēteri