31.05.20

Grāvendāles muiža (Grafental)

                                                      (Kungu māja ap 1912.gadu)

                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Grāvendāles muižas īpašnieks bija Frīdrihs fon Klopmans (1825 - 1883.) Muižas dzīvojamā ēka celta 18.gadsimta otrā pusē. Tā bijusi koka celtne uz mūrētiem pamatiem. Koka ārsienas vēlāk apmestas un dekorētas ar pilastriem. Mājas zelmiņi veidoti pildrežģu konstrukcijā. Jumts bija veidots mansarda formā, segts ar kārniņiem. 1859. gada marta taksācijā novērtēta „kā veca, bet apdzīvojama”. Fon Klopmaņu dzimtai Grāvendāles muiža piederēja no 1859. gada līdz pat zemes reformai. 1919. gadā Grāvendāles muižas dzīvojamā ēka nodega un līdz mūsdienām nav saglabājušies pat ēkas pamati.

“Latvijas kareivis” 1930.gada 26.septembrī raksta par kara laika atskaņu tiesu: “Kara tiesa sāka iztiesāt lietu pret dažiem akt. dienesta un atv. karavīriem. Apsūdzībā inkriminēts baronešu Augustes un Aleksandras von Vittenheim nošaušanā Bermonta uzbrukuma laikā 1919. gadā novembrī Gravendāles muižā un arī citi varas darbi. Lietā izaicināti 81 liecinieks un 3 eksperti. Prāva ilgs vairākas dienas un to iztiesā slēgtā tiesas sēdē. Apsūdzētie viņiem inkriminētos noziegumos par vainīgiem neatzīstas.”

Padomju okupācijas laikos muižas teritorijā bija liellopu fermas.

Adrese: Rundāles novads, Viesturu pagasts, Grāvendāle

29.05.20

Lēnes muiža (Lēnes pusmuiža, Helenenhof) Auces novadā
                                         (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Pusmuiža Lielauces pagastā.

Adrese: Auces novads, Lielauces pagasts

Skarves muiža (Skares muiža, Skaras muiža, Elisenhof)

                                        (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Pusmuiža Lielauces pagastā.

Adrese: Auces novads, Lielauces pagasts, Skare


28.05.20

Vecsatiķu ūdensdzirnavas
                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

“Iekšlietu ministrijas vēstnesis” 1931.gadā raksta: “Kuļgarnitūras mašīnists Ernests Garumsons no Gaiķu pag. Vecsatiķu dzirnavām ziņojis policijai, ka viņam uzbrukuši laupītāji  un atņēmuši 340 latus naudas. Garumsons vēlāk atzinās, ka viņš par kulšanu ieņemto naudu izšķērdējis un laupīšanu izdomājis, kāpēc viņš nodots tiesai.”

Līdz mūsdienām palikušas tikai drupas un dzirnavezers.

Adrese: Brocēnu novads, Gaiķu pagasts, Satiķi