24.03.19

Brāļu kapi "Katlap-Zirul" pie Jāņakroga
                                      (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Smārdes pagastā ceļa malā pie Slocenes upes tilta atrodas Pirmā pasaules kara Katlapu - Cīruļu brāļu kapi, kur apglabāti 15 karavīri, kas krituši 1915.-1918.gadā. Uzraksti uz pieminekļa nav salasāmi, bet informācija atrodama internetā.
  
Adrese: Tukuma novads, Smārdes pagasts, pie V1446 un Slocenes tilta

23.03.19

Akmeņmuiža (Akmeņu muiža, Akmiņmuiža, Steinhof) pie Sātiem

                                      (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Šobrīd muižas izskats pilnībā atbilst tās nosaukumam. No tās pāri palikuši tikai akmeņi. Saglabājusies tikai viena māja, kura ir arī apdzīvota. Agrāk šī bijusi Grenču muižas pusmuiža. Lieli postījumi notikuši kara laikos, jo te norisinājušās aktīvas kaujas.

Adrese:  Tukua novads, Irlavas pagasts
 

Abavas muiža (Krons Abaushof)

                                      (Fotografēts 2019gad;a, Līgas Landsbergas foto)

Jaunsātu pagastā atrodas Liepu mājas – kādreizējā Abavas muiža. Viduslaikos te bija neliels ražošanas centrs, kur atradās hercogistes linaustuve. 19.gadsimtā muiža piederēja valstij un to nomāja Jānis Jirgens. Agrārās reformas laikā muižas zeme sadalīta jaunsaimniecībās. Muižas centrs atstāts nesadalīts un nodots Grenču pagastam "kulturālām vajadzībām". 30-to gadu beigās divās muižas telpās bijusi arī skola ar četrām klasēm. (no V.Avotiņa un I.Luksa grāmatas “Lejup pa Abavu”)
Mūsdienās te valda milzīgs posts, ēkas sabrukušas, blakus tiek norakta milzīga teritorija grants karjeram un izskatās kā tuksnesis, tikai vienā ēkā jūtama dzīvība, tā daļēji ir atjaunota.

Adrese: Tukuma novads, Jaunsātu pagasts, "Liepas" un to apkārtne