30.05.15

Rocežu muiža (Rothseden)

                                          (Fotografēts 2014. gadā ; Līgas Landsbergas foto)

Dzīvojamā ēka celta 1813.gadā. Kādu laiku muiža bija fon dem Grimbergu, sauktu Altenbokumu dzimtas valdījumā. Tā ir sena vācu izcelsmes vācbaltiešu bruņniecības dzimta, kurai piederējušas arī Dursupes, Asares, Lielvirbu, Cēres u.c. muižas.

Agrārās reformas laikā Laidzes - Rocežu muižas zemi sadalīja. 1922. gadā Andrejs Briģis kā Latvijas atbrīvošanas kara dalībnieks un mērniecības komitejas valsts aģents iegūst Rocežu centru un 14,58 ha lielu zemes platību.

Ieskatoties senākā šīs teritorijas pagātnē, grāmatā “Rokas grāmata ekskursiju vadītājiem pa Zemgali un Kursu”, kas izdota 1934.gadā, rakstīts: “Rocežu muižā, kas atrodas apm. 5 km uz ziemeļiem no Talsiem. L.Šņores kdze 1933. un 1934.gadā izpētījusi kādu plašāku krāsmatu, kas galvenām kārtām pieder vidējam dzelzslaikmetam, bet kurā atrasti arī daži mūsu ēras sākumam piederīgi priekšmeti. Pēc sava veida šīs kapenes atgādina Ziemeļvidzemes krāsmatu kapus, bet atšķiras no tiem ar to, ka šīs atrodas zem zemes, kamēr Vidzemē tās paceļas virs zemes, un ka mirušie še apbedīti nesadedzināti, Vidzemē turpretim sadedzināti. Kapu veids un analoģijas ar Vidzemes un Sāmsalas kapenēm dod mums pamatu Rocežu kapenes piešķirt kādai somu ciltij, varbūt lībiešu senčiem.”

Adrese: Talsu novads, Laidzes pagasts, Roceži

Rindas mācītājmuiža

                                              (Fotografēts 2014. gadā ; Līgas Landsbergas foto)
Tā ir viena no vecākajām ēkām Ances pagastā. Barons  Bērs licis uzcelt to 1854.gadā mācītāja un viņa ģimenes vajadzībām. Jādomā, ka pirms šīs mūra ēkas bijusi vēl kāda, jo pastorāts dibināts jau 1647.gadā. Pēdējais mācītājs, kurš apdzīvojis ,,Mācītājmuižu”, bija Kārlis Eglītis. 1945.gadā Eglīša ģimene pārcēlās uz Ventspili, bet ēkā ievācās padomju armijas karaspēka daļa. Ēka bija ļoti nolaista.
Pēdējos gados draudze atjaunojusi gan tās ārējo fasādi, gan iekšpusi, sakārtojusi apkārtni.

Adrese: Ventspils novads, Ances pagasts, Rinda

Nītaures muiža (Nitau , Nitow)

(Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                               (Fotografēts 2013. gadā, Līgas Landsbergas foto)

Nītaures muižas ansamblis veidots 18. gadsimta otrajā pusē tiešā muižas īpašnieka Vilhemla fon Fermora uzraudzībā. Viņa estētisko gaumi un ieceres lielā mērā ietekmējuši Krievijā, sevišķi Sanktpēterburgā uzkrātie iespaidi. Nītaures muižas kungu māja sākotnēji bijusi divstāvu ēka ar pusnošļauptu kārniņu jumtu. Vēlāk tā tika papildināta. Kompleksā ietilpst kungu māja un 18 ēkas. 1905. g. revolūcijā tā tika nodedzināta, pēc tam ilgi netika atjaunota. Sāka atjaunot tikai 1928. gadā. Būvdarbus pabeidza 1936. gadā. Pilī sāka darboties Nītaures pamatskola, kopš  1987. g. - vidusskola.
Muižas pils līdz agrārreformai piederēja Štenboku-fermoru dzimtai. Grāfa V.K.Štenboka-Fermora dēls Aleksandrs (1902-1972) dzimis Nītaurē. Viņa biogrāfija ir neparasta. 1918.gadā viņš cīnījies landesvēra rindās pret padomju Latviju. Turpmākajos gados strādājis Nacionālajā operā un Leļļu teātrī. Vācijā nonācis opozīcijā Hitleram un arestēts. Pēc Otrā pasaules kara sarakstījis autobiogrāfiju “Alexander Stenbook-Fermor. Der rote Graf.” (Berlin, 1976) (izmantota A.Plauža grāmata “Ceļvedis pa teiksmu pilīm”)
 

Adrese: Amatas novads, Nītaures pagasts


Oglaines muiža (Oglei)

                                              (Fotografēts 2014. gadā, Līgas Landsbergas foto)Oglaines muiža celta 19.gs. Saglabājušies tikai labības šķūnis un noliktava. Piederējusi baronam Klopmanim. Pie Oglaines muižas joprojām samanāms parks ar dīķīti un saliņu tā vidū.
Savs prieka stariņš Dieva pamestajam nostūrim parādījies pirms gadiem trim četriem, kad vietējo parku ar senās muižas mūriem iegādājies miljonārs Armands Stendzenieks. Ļaudis gan nezina stāstīt par bagātnieka mērķiem attiecībā uz parku, bet apņemšanās bijusi liela. «Viņš nolīga cilvēkus, kas parku iztīrīja, nojauca mūrus, sakopa teritoriju, tika iesēta zālīte – bija ļoti skaisti. Bet tad kungs pazuda, par pēdējiem darbiem pat nesamaksājis, un jau vairāk nekā gadu parks atkal stāv pamests un aizaudzis,» zina stāstīt oglainiece. (2009.gada materiāls).

Adrese: Jelgavas novads, Vircavas pagasts, Oglaine