30.05.15

Nītaures muiža (Nitau , Nitow)

(Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                               (Fotografēts 2013. gadā, Līgas Landsbergas foto)

Nītaures muižas ansamblis veidots 18. gadsimta otrajā pusē tiešā muižas īpašnieka Vilhemla fon Fermora uzraudzībā. Viņa estētisko gaumi un ieceres lielā mērā ietekmējuši Krievijā, sevišķi Sanktpēterburgā uzkrātie iespaidi. Nītaures muižas kungu māja sākotnēji bijusi divstāvu ēka ar pusnošļauptu kārniņu jumtu. Vēlāk tā tika papildināta. Kompleksā ietilpst kungu māja un 18 ēkas. 1905. g. revolūcijā tā tika nodedzināta, pēc tam ilgi netika atjaunota. Sāka atjaunot tikai 1928. gadā. Būvdarbus pabeidza 1936. gadā. Pilī sāka darboties Nītaures pamatskola, kopš  1987. g. - vidusskola.
Muižas pils līdz agrārreformai piederēja Štenboku-fermoru dzimtai. Grāfa V.K.Štenboka-Fermora dēls Aleksandrs (1902-1972) dzimis Nītaurē. Viņa biogrāfija ir neparasta. 1918.gadā viņš cīnījies landesvēra rindās pret padomju Latviju. Turpmākajos gados strādājis Nacionālajā operā un Leļļu teātrī. Vācijā nonācis opozīcijā Hitleram un arestēts. Pēc Otrā pasaules kara sarakstījis autobiogrāfiju “Alexander Stenbook-Fermor. Der rote Graf.” (Berlin, 1976) (izmantota A.Plauža grāmata “Ceļvedis pa teiksmu pilīm”)
 

Adrese: Amatas novads, Nītaures pagasts


Oglaines muiža (Oglei)

                                              (Fotografēts 2014. gadā, Līgas Landsbergas foto)Oglaines muiža celta 19.gs. Saglabājušies tikai labības šķūnis un noliktava. Piederējusi baronam Klopmanim. Pie Oglaines muižas joprojām samanāms parks ar dīķīti un saliņu tā vidū.
Savs prieka stariņš Dieva pamestajam nostūrim parādījies pirms gadiem trim četriem, kad vietējo parku ar senās muižas mūriem iegādājies miljonārs Armands Stendzenieks. Ļaudis gan nezina stāstīt par bagātnieka mērķiem attiecībā uz parku, bet apņemšanās bijusi liela. «Viņš nolīga cilvēkus, kas parku iztīrīja, nojauca mūrus, sakopa teritoriju, tika iesēta zālīte – bija ļoti skaisti. Bet tad kungs pazuda, par pēdējiem darbiem pat nesamaksājis, un jau vairāk nekā gadu parks atkal stāv pamests un aizaudzis,» zina stāstīt oglainiece. (2009.gada materiāls).

Adrese: Jelgavas novads, Vircavas pagasts, Oglaine