Rāda ziņas ar etiķeti Kalnmuiža. Rādīt visas ziņas
Rāda ziņas ar etiķeti Kalnmuiža. Rādīt visas ziņas

22.03.18

Kalnmuiža (Kalna muiža, Amt Goldingen) Kuldīgā

                                        (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Tā bijusi kroņa muiža. Atrodas Ventas labajā krastā pie Kuldīgas pilsētas robežas. Ziemeļu kara laikā to savā īpašumā bija ieguvuši Korfi. (Das baltische Herrenhaus, 1928, Riga)

Par šo apkārtni raksta “Latviešu avīzes” 1825.gadā: (saglabāšu “smeķīgo” tā laika stilu) Tā liela rakšana pie mūsu Ventes pataisa mūsu pilsatu jo pilnu ar cilvēkiem, ne kā patiesi irr. Daži svešnieki atbrauc izskatīties un izbrīnoties par to lielu darbu. Divi lēģeri mūsu klātumā, viens pie Kalna muižas (Amt Goldingen), otrs pie plosta kroga un trīs garras laipas pār Venti irr taisītas, tā ka taggad kājām itin labbi pār Venti pāriet. Kad vakkaros iekš lēģeriem muzike spēlē, tad daudz kungi un gaspažas tur sanāk to jauku muziki dzirdēt. Kas īsti būs un kā tā lielā lieta taps izdarīta, to ne viens nezinn, kā vien tie augsti virsnieki, kas vissu darbu pārvalda un iekš grāmatām vissu izrēķinājuši un izmērojuši, mēs tikkai dzirdam, ka lielas slūžes uz trim vietām taps taisītas un ka mūsu lielā rumbe palikšot ittin sausa.
Iespējams, ka šajā rakstā tikusi aprakstīta Ventas rumbas apvedkanāla rakšana, kas ap to laiku nesekmīgi notikusi.

Adrese: Kuldīga, Krasta ielas galā, Pilenieki


15.06.15

Kalnamuiža (Berghof-Brotzen, Stahlbrücken, Kalnmuiža, Kalnsētu muiža)

                                            (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Muižu dibināja barons Georgs fon der Reke (Georg von der Recke 1825.-1900.). Viņa dēls Frīdrihs muižā saimniekoja līdz agrārajai reformai un viņa laikā celta muižas kungu māja. Pēc neatkarīgās latvijas nodibināšanas Rekes šo īpašumu zaudēja un pēc agrārreformas muižas pilī atradās Saldus ģimnāzija, šobrīd - Saldus lauksaimniecības tehnikums. Muižas ansamblis sadalīts divās daļās - reprezentācijas un saimniecības. Reprezentācijas zonā ir pils un tās apkalpošanai nepieciešamās ēkas - kalpu māja, klēts, izbraucamo zirgu stallis, dārznieka mājiņa pie dārza un siltumnīcas. Tālāk, pie brūža, atradās saimnieciskais sektors. Pils celta 1874.gadā neoklasicisma stilā un tajā ir fragmentāri saglabājusies interjeru apdare.  Pie Kalnamuižas pils atrodas 19.gadsimtā stādīts ainavu parks, kuram cauri tek Cieceres upe, veidojot romantisku saliņu un dīķi. Dīķī savulaik noslīcinājusies kalpone Trīne bailēs no lielmātes un lielkunga. Turpat nepiepildītas mīlestības dēļ pašnāvībā devušies barona meita Joanna un kalēja dēls Kārlis. Dīķis atrodas ap 300 m augšpus tiltiņa, bet 100 m lejpus tiltiņa atrodas Joannas kaps un kapakmens ar uzrakstu “Mīlestība, tā dzīvo vēl pēc manis.” 

Adrese: Saldus, Kalnsētas iela 24