Rāda ziņas ar etiķeti Kalna muiža. Rādīt visas ziņas
Rāda ziņas ar etiķeti Kalna muiža. Rādīt visas ziņas

22.03.18

Kalnmuiža (Kalna muiža, Amt Goldingen) Kuldīgā

                                        (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Tā bijusi kroņa muiža. Atrodas Ventas labajā krastā pie Kuldīgas pilsētas robežas. Ziemeļu kara laikā to savā īpašumā bija ieguvuši Korfi. (Das baltische Herrenhaus, 1928, Riga)

Par šo apkārtni raksta “Latviešu avīzes” 1825.gadā: (saglabāšu “smeķīgo” tā laika stilu) Tā liela rakšana pie mūsu Ventes pataisa mūsu pilsatu jo pilnu ar cilvēkiem, ne kā patiesi irr. Daži svešnieki atbrauc izskatīties un izbrīnoties par to lielu darbu. Divi lēģeri mūsu klātumā, viens pie Kalna muižas (Amt Goldingen), otrs pie plosta kroga un trīs garras laipas pār Venti irr taisītas, tā ka taggad kājām itin labbi pār Venti pāriet. Kad vakkaros iekš lēģeriem muzike spēlē, tad daudz kungi un gaspažas tur sanāk to jauku muziki dzirdēt. Kas īsti būs un kā tā lielā lieta taps izdarīta, to ne viens nezinn, kā vien tie augsti virsnieki, kas vissu darbu pārvalda un iekš grāmatām vissu izrēķinājuši un izmērojuši, mēs tikkai dzirdam, ka lielas slūžes uz trim vietām taps taisītas un ka mūsu lielā rumbe palikšot ittin sausa.
Iespējams, ka šajā rakstā tikusi aprakstīta Ventas rumbas apvedkanāla rakšana, kas ap to laiku nesekmīgi notikusi.

Adrese: Kuldīga, Krasta ielas galā, Pilenieki


27.04.17

Kalnamuiža (Kalna muiža, Berghof) Birzgales pagastā
                                  (Fotografēts 2017.gadā, Līgas Landsbergas un Raivo Krūss foto)

Kurzemes hercogistes laikā 17. gadsimtā hercogs Jēkabs šeit ierīkoja sev medību muižu. Pastāv uzskats, ka hercogs no šejienes sūtījis uz Kurzemi slaidās mastu priedes savu kuģu būvei. Līdz Pirmajam pasaules karam muižā saimniekoja muižnieki Vīndedži. Te sot arī alus brūvēts un dārznieks Oto Aupe audzējis pat arbūzus. Pāri ceļam atradusies muižas klēts, kas pēc muižas likvidēšanas pārveidota par skolu. Apkārtnē agrāk bijuši daudz dīķi un pāri upītei bijis akmens mūra tilts, kura daļa joprojām ir saskatām ceļa caurtekā.

Zemes reformas laikā muižniekiem zemi atņēma un sadalīja zemniekiem. Pašreiz saglabājusies muižas kalpu – dzinēju māja, ap 350 gadus veca un tagad atjaunota, bet bijušās pils vietu iezīmē liels manteļskurstenis. Šo medību muižu hercogs ierīkoja uz sabrukuša klostera pamatiem, kurš savukārt bija uzbūvēts uz senlatviešu pilskalna. Drupas atrodas tuvu Gobas dzelzceļa pieturas punktam pie Birzgales - Valles autoceļa.
Teritorija ir privātīpašums, bet saimnieks laipni ielaiž un izrāda teritoriju. Pie vārtiem ir izlikts informatīvs uzraksts un telefona numurs, pa kuru sazvanīt saimnieku. Mums laimējās, jo pats rosījās netālu no vārtiem.

Adrese: Ķeguma novads, Birzgales pagasts, Kalna Druvas