28.10.17

Sārcenes muiža (Sahrzen) Vānes pagastā

                                        (Fotografēts 2017.gadā, Līgas Landsbergas foto)


1911.gada aprīļa “Zemkopis” raksta: “Sekodams savu ciltsbrāļu priekšzīmei, vietējās Vānes mazmuižas Sārcenes arendators von Recke pagājušā gadā salīga par ganu un staļmeistaru divas vācu kolonistu ģimenes. Drīz jo drīz tautiešu starpā izcēlās nesaprašanās un strīdi, jo kolonisti ne tikai nebučoja kungam roku un nekaunējās pretī runāt, bet arī darba ziņā stāvēja daudz zemāk par vietējiem iedzīvotājiem latviešiem. Pagājušā rudenī barons kolonistus par nepaklausību atlaida no dienesta un pieņēma viņu vietā atkal latviešus. Kolonisti nebūt nešķirās no sava maizes devēja mierīgā ceļā, bet iesūdzēja pēdējo pie miertiesas, pieprasīdami visa gada algu. Nupat šinīs dienās Tukuma-Talsu apriņķa 4. iecirkņa miertiesnesis pilnīgi apmierināja kolonistu prasījumu, pespriezdams no barona viņiem par labu 400 rbļ.”
Mūsdienās viss nopostīts, aizaudzis.
  
Adrese: Saldus novads, Šķēdes pagasts, Sārcene