12.10.16

Ancenes muiža (Ancenišku muiža, Anczen)


                                                 (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Piederējusi Bebrenes grāfiem Plāteriem-Zībergiem. Viena no retajām klasicisma kungu mājām, kas celta no koka. Vienīgais greznuma priekšmets - neliels portiks vai lievenis. Pirmās brīvvalsts laikā Ancene bija pie Rubeņu pagasta, padomju okupācijas gados - Asares pagasta. Ēkā bija kolhoza "K.Markss" kantoris un klubs, kad uzcēla jauno kantori - dzīvokļi.

Adrese: Aknīstes novads, Asares pagasts, Ancene