26.08.16

Reņģes jeb Zebrenes muiža (Rengenhof)                                          (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Saglabājies tikai muižas parks un izskatās, ka arī pāris ēkas. 1925.gadā Reņģes (Rengenhof) pagastu pārdēvēja par Zebrenes pagastu.
 
Adrese: Dobeles novads, Zebrenes pagasts, Zebrenes parks