27.10.15

Saļienas muiža (Salienas muiža, Salleenen)

                                      (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Te kādreiz lepni slējusies Saļienas muiža. Piebraucamo ceļu vairs iezīmē tikai staltu koku rinda. Bet no visa muižas kompleksa ar jumtu un sienām saglabājusies vairs tikai viena saimniecības ēka. 

Adrese: Pāvilostas novads, Sakas pagasts, Saļiena