06.07.15

Ropažu Jaunā muiža


                                                      (Fotgrafēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

17.gadsimtā tagadējās Ropažu pagastmājas vietā atradās zviedru valsts kanclera Uksenšērna celtā Ropažu Jaunā muiža, kas pastāvēja līdz 18.gadsimtam. 18.gadsimtā Ropažu Jaunās muižas teritorijā uzbūvēja mūra dzirnavas, kas attēlotas J.K.Broces 1801.gada zīmējumā. 19.gadsimta otrajā pusē muižas vietā uzcēla mūra pagastnamu, kas kalpoja par Ropažu pagasta pašvaldības un tiesas varas centrālo ēku. Blakus pagastnamam bija labības klēts – magazīna, kurā sabēra zemnieku savesto labību neražas gadiem. No tās izsniedza labību uz atdošanu muižas kalpiem un zemniekiem. 20.gadsimta 20-os gados klētī ierīkoja tautas namu, kurā saviesīgi pasākumi norisinājās līdz pat 1974.gadam. 1976.gadā ēka nodega un tā vairs netika atjaunota. 

Adrese: Ropaži, Sporta iela 1