14.06.15

Pilsblīdenes muiža (Pilsblīdienes muiža; Blieden)

                                              (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsergas foto)

"Pati pils, monumentāla celtne krievu ampīra stilā, stāvēja liela parka vidū, kas nemanāmi pārgāja biezā mežā. Parādes piebrauktuve, ko rotāja smagnējas kolonnas, bija pavērsta uz milzīgu apaļu pagalmu, ko ceļš sadalīja uz pusēm.
Mājas pusē pagalmu veidoja zālājs ar krūmiem un puķu dobēm, bet otru pusi aizņēma dīķis, kurā peldēja mājputni. Tieši pretī ieejai, aiz dīķa, atradās staļļi un kariešu šķūnis, arī ampīra stilā. Ar savu otru fasādi pils bija vērsta pret parku. Šajā pusē bija liela terase... No šīs terases pavērās skats uz lielu pļavu, ko no vienas puses ierāmēja neliels ezers ar gleznainu salu, kuru ar sauszemi savienoja prāmis, no otras puses - mežs. Uz māju veda plata ēnaina aleja, divu verstu garumā." (Александр Давыдов. Воспоминания. Париж, 1983)


Muižas kungu dzīvojamā ēka, klasicisma stila pils, celta 19. gadsimta 20. gados. Pilsblīdenes muižas centra galvenās saimniecības ēkas bija simetriski izkārtotas ap poligonālo pagalmu. Attālāk bija izvietots dzirnavu saimniecības komplekss, doktorāts, siltumnīcas, brūzis. Sākotnējais pils īpašnieks bija grāfs Žanno Mēdems, pēc viņa nāves mantinieki 1843. gadā Pilsblīdenes muižas kompleksu pārdeva firstam Oto Līvenam. No 1924. gada ēkas tika iznomātas brāļiem Ciņiem. 1932. gadā pils kopā ar parku tika nodota Tautas labklājības ministrijai. 6.Kurzemes lielkaujas sīvo kauju gaitā izmantota gan kā atbalsta punkts, gan kā lazarete.1959. gadā pilī izcēlās ugunsgrēks. Pēc ugunsgrēka 1961. gadā pilī atvēra veco ļaužu pansionātu. 1986. gadā pilī atkal izceļās ugunsgrēks. Kopš tā brīža pils stāv tukša un izpostīta. Parks (24ha) ierīkots 19.gs.20.-tajos gados. To ierīkojis barons fon Vāls. Parkā ir apmēram 37 svešzemju sugu koku un krūmu stādījumu, tas atrodas valsts aizsardzībā. Parks ir nekopts, apkārtne aizaugusi. 
Adrese: Brocēnu novads, Blīdenes pagasts, Pilsblīdene