03.06.15

Galtenes muiža (Galten)

                                               (Fotografēts 2014. gadā, Līgas Landsbergas foto)

Galtenes muiža 19. un 20.gadsimta mijā bijusi pirmā Vācijas sūtņa Latvijā grāfa Lambsdorfa dzimtmuiža. Pēc 1920. gada tā tika sadalīta jaunsaimniecībās. Tagad muiža ir pašvaldības īpašums. Galtenes muižas dzīvojamās ēkas kāpnes un divi durvju komplekti (18. gadsimta 4. ceturksnis) ir valsts nozīmes mākslas pieminekļi.
Lūk, ko par Galteni un muižu raksta Galtenes iedzīvotājs Kursis : "Katram laikmetam ir arī celtnes, kurām ir paveicies atrast saimnieku, uzplaukt un izdzīvot. Manas dzimtās puses muižai Galtenei nav paveicies. Tā brūk un gadu no gada kļūst arvien nožēlojamāka.Tā pārvēršas par drupu kaudzi, neskatoties uz to, ka dažas no drupām jau novāktas. Bija laiks, kad Galtene zēla un plauka. Tas bija 19.gs. kad muiža piederēja slavenajai vācu baronu Lambsdorfu dzimtai, no kuras nāk arī pirmais Vācijas vēstnieks atjaunotajā Latvijā. Vēsturiskajā literatūrā bieži piemirst atzīmēt, ka no 1903. līdz 1920.gadam Galtenes muiža piederēja baronam F.Kleistam. Agrārreformas laikā muižu sadalīja vairākiem īpašniekiem, bet kolhozu laikos tā pastāvēja kā govju un cūku lielferma. Pēc neatkarības atjaunošanas neviens tā arī nepieteicās mantot vai privatizēt Galtenes jau postā aizlaisto muižu. Fermu iznomāja mans skolas biedrs Juris Auziņš, kurš izveidoja SIA "Galtene Plus", apsaimnieko ap muižu ap 200 ha zemes, tur ap 50 govīm un kādus 30 jaunlopus. Vismaz dažas darba vietas Dieva aizmirstajā un velna atstātajā nostūrī. Līdz pat 2003.gadam Galtenes muiža bija bezsaimnieka manta līdz to pārņēma Balgales pagasta padome." (vairāk šeit: http://laikazobs.blogspot.com/2012/06/galtenes-bezceriba.html )


Galtenes kapsētā grāfu Lambsdorfu kapličā apbedīts grāfs Leons Lambsdorfs (1844-1894), tur redzams māksliniecisks cilnis ar roku, kas tur svarus.

Adrese: Talsu novads, Balgales pagasts, Galtene